Політика конфіденційності

Хостинг-провайдер “Хостіко” використовує політику конфіденційності згідно з принципами GDPR (Регламент ЄС “Про персональні дані”) та у відповідності до Закону України “Про захист персональних даних”. Приймаючи умови “Політики конфіденційності”, клієнт хостинг-провайдера “Хостіко” підтверджує, що він ознайомився зі своїми правами та зобовʼязаний виконувати чинні принципи цього документа.

Загальні положення

 1. Хостинг-провайдер “Хостіко”, далі – Оператор, застосовує положення “Політики конфіденційності” під час збору та обробки персональних даних клієнта (далі – Користувача).
 2. Найважливіший обовʼязок Оператора – дотримання прав і свобод громадянина під час виконання операцій над його персональними даними. Цей принцип передбачає дотримання права на недоторканність приватного життя, права на таємницю, особисту чи сімейну.
 3. Політика конфіденційності Оператора (далі – Політика) поширюється на всі аспекти збору та обробки персональних даних Користувача й застосовується до всієї інформації, яку Оператор отримує від Користувача на сайті hostiko.com.ua (далі – Сайті).

Загальні терміни

 • Персональні дані користувача – це будь-яка інформація, що дозволяє ідентифікувати особу Користувача.
 • Обробка персональних даних – це будь-які дії над персональними даними, як з використанням обчислювальної техніки, так і без її використання. Цей термін включає збір, систематизацію, каталогізацію, запис, зберігання, архівування, оновлення чи знищення, використання, передачу чи надання доступу, знеособлення даних та інші процеси.
 • Автоматизована обробка персональних даних – це процес обробки наданої Користувачем інформації за допомогою засобів автоматизації та обчислювальної техніки.
 • Інформаційна система персональних даних – це система, яка охоплює як власне персональні дані Користувачів, так і технічні засоби та обчислювальну техніку, яка виконує операції з персональними даними.
 • Сайт – це сукупність матеріалів, у тому числі графічних, інформаційних, текстових, а також програмного забезпечення та баз даних, що дозволяють їм бути доступними в мережі Інтернет за адресою hostiko.com.ua.
 • Оператор – це фізична або юридична особа, державний або муніципальний орган, який обробляє дані Користувача, а також визначає мету обробки персональних даних, регулює їх зміст, визначаючи, що саме необхідно обробляти, а також порядок дій, які застосовуються до персональних даних.
 • Користувач – будь-який відвідувач сайту hostiko.com.ua.

Терміни, що стосуються обробки персональних даних

 • Надання персональних даних – будь-які дії, метою яких є розкриття персональних даних певній особі чи групі осіб.
 • Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних або ознайомлення з ними невизначеного кола осіб, публікація персональних даних у ЗМІ, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах та інші дії. Поняття розповсюдження персональних даних включає також надання доступу до даних у будь-який інший спосіб.
 • Знеособлення персональних даних – це комплекс дій, що дозволяє запобігти можливості ідентифікувати користувача без надання додаткових даних.
 • Блокування персональних даних – це припинення обробки персональних даних (окрім випадків, коли обробка необхідна для подальшого уточнення даних).
 • Знищення персональних даних – це будь-які дії, метою яких є однодушне й незворотнє знищення даних без можливості їх подальшого відновлення в інформаційно-телекомунікаційних мережах та/або на фізичних носіях.

Які дані збирає Оператор?

У відповідності до чинної Політики Конфіденційності хостинг-провайдера “Хостіко” Оператор має право збирати та обробляти такі персональні дані Користувачів:

 • ПІБ;
 • Електронна адреса;
 • Фактична адреса або місце реєстрації Користувача.

Окрім вищезазначених персональних даних, Сайт також збирає та обробляє знеособлені дані Користувача: файли cookie, дані, зібрані аналітичними сервісами Google Analytics та інші.

Всі вищезазначені персональні дані позначаються терміном Персональні дані, який використовується далі в тексті Політики Конфіденційності.

З якою метою Оператор збирає та обробляє персональні дані?

 1. Основною метою обробки персональних даних є:
  • листування електронною поштою з Користувачем.
  • робота з цивільними угодами, які укладаються з Користувачем (укладання, виконання умов та розірвання).
  • надання Користувачеві доступу до всіх сервісів та матеріалів Сайту, а також інформації згідно з угодою.
  • виконання зобовʼязань перед Користувачем щодо надання послуг хостингу та інших послуг, що надаються Оператором.
 2. Також Оператор використовує дані електронної адреси Користувача для інформаційної підтримки, повідомлень про нові продукти й послуги, акції та промо, що стосуються Сайту.
 3. Знеособлені дані, зібрані за допомогою аналітичних сервісів, використовуються з метою покращення роботи Сайту та Оператора.

Які є правові основи для обробки персональних даних Оператором?

Оператор має право обробляти персональні дані Користувача тільки за умови їх самостійного та добровільного надання Користувачем за допомогою спеціальної форми звʼязку, розміщеної на Сайті. Якщо Користувач заповнює форму звʼязку та надсилає її Операторові, він автоматично надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Оператор має можливість використовувати знеособлені дані Користувача, якщо браузер Користувача має такі налаштування: зберігання cookies та увімкнений JavaScript.

Як Оператор збирає, обробляє та проводить інші операції з персональними даними?

Оператор забезпечує безпеку та недоторканність персональних даних Користувача згідно чинного законодавства України та принципів GDPR, якими керуються країни ЄС. Для цього Оператор використовує сучасні та надійні організаційно-технічні засоби в царині захисту персональних даних.

Оператор зобовʼязаний забезпечити безпеку персональних даних і вжити всіх заходів до виключення можливості доступу до них третіх осіб. Передача персональних даних Користувача третім особам заборонена, за винятком випадків дотримання чинного законодавства.

Користувач має право самостійно актуалізувати персональні дані (змінити їх) у разі необхідності. Для цього він може скористатися формою зворотного звʼязку на Сайті.

Оператор обробляє отримані персональні дані упродовж невизначеного періоду часу. У разі необхідності Користувач має право відхилити подальшу обробку персональних даних. Для цього необхідно звʼязатися з Оператором.

Прикінцеві положення

 • Користувач приймає умови Політики Конфіденційності Сайту укладаючи договір з Оператором.
 • Для уточнення умов Політики Конфіденційності Користувач може скористатися електронною поштою й надіслати Операторові лист із основними запитаннями щодо Політики.
 • Строк, протягом якого ця Політика є чинною, не обмежується, доки Оператор не замінить її новою версією документа.
 • Оператор має право вносити зміни до чинної Політики Конфіденційності, якщо відбулися відповідні зміни в чинному законодавстві.